Komisja Europejska wspólnie z Europejskim Urzędem ds. Pracy oraz Europejską Siecią Służb Zatrudnienia (EURES) uruchomiła projekt pilotażowy umożliwiający osobom z Ukrainy objętym ochroną czasową na terenie Unii Europejskiej stworzenie swojego CV i zaprezentowanie go zweryfikowanym pracodawcom z Polski oraz pracodawcom z UE w bazie CV na portalu EURES.

Polska sieć EURES bierze udział w pilotażu dzięki czemu umożliwia dodatkowe usługi dla uchodźców z Ukrainy oraz polskich pracodawców w celu ułatwienia łączenia poszukających pracy z Ukrainy z polskimi pracodawcami.

Do polskiej sieci EURES należy Departament Rynku Pracy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej oraz wszystkie wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy a także Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy (OHP) wraz z wojewódzkimi komendami OHP i Centrami Edukacji i Pracy Młodzieży OHP.

PROJEKT TRWA OD 10 PAŹDZIERNIKA 2022 r. DO MOMENTU ZAKOŃCZENIA OBOWIĄZYWANIA NA TERENIE UE przepisów  DYREKTYWY O OCHRONIE CZASOWEJ.

W linkach poniżej znajduje się pismo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wraz z załącznikami dotyczące unijnego projektu pilotażowego EU Talent Pool skierowanego do uchodźców z Ukrainy i pracodawców poszukujących kandydatów do pracy oraz usług sieci EURES dla pracodawców.

 

Dnia 25 października 2022 r. odbędzie się Forum Przedsiębiorczości organizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości podczas którego zostaną zaprezentowane działania dla MŚP dofinansowane z Funduszy Europejskich.

Ważnym elementem konferencji będzie przedstawienie projektów zrealizowanych z sukcesem w perspektywie 2014-2020. Forum jest skierowane do wszystkich firm: od startupów, przez mikro, małe, średnie do dużych przedsiębiorstw.

Wydarzenie odbędzie w formule online i jest całkowicie bezpłatne. Nie wymagamy rejestracji. 

Więcej informacji znajdą Państwo w linku: Forum Przedsiębiorczości PARP - 25.10.2022

 

 

W dniach

od 25 lipca 2022 do 12 sierpnia 2022

biuro Cechu nieczynne.

 

 

 

 

 

Potępiamy militarną agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Jest to bezwzględny akt terroru, który stanowi pogwałcenie reguł prawa międzynarodowego i cywilizowanych stosunków między państwami. Popieramy działania Rządu RP zapewniające obywatelom Ukrainy ułatwienia przy wjeździe do Polski oraz pomoc dla uchodźców. Podkreślamy przy tym znaczenie pomocy polegającej na aktywizacji zawodowej oraz ułatwianiu podjęcia przez nich pracy na terenie RP. Efektywność kompleksowej pomocy uchodźcom wojennym wymaga koordynacji działań ze strony rządu, instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych i partnerów społecznych, w tym organizacji rzemiosła.