Z ogromną satysfakcją informujemy, że Prezes Kujawsko – Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy w latach 2005 – 2013, a obecnie Członek Zarządu Izby Jan Gogolewski, został wybrany Prezesem Związku Rzemiosła Polskiego – krajowej reprezentacji izb rzemieślniczych, na czteroletnią kadencję.

Prezes Jan Gogolewski od blisko 50 lat prowadzi działalność rzemieślniczą w branży spożywczej. Od 1969 r. jest właścicielem fabryki pracującej na najnowocześniejszych maszynach i technologiach. Zatrudnia ponad 100 pracowników. Nauczyciel zawodu. Wykształcił 53 uczniów. Zaangażowany w działalność w strukturach organizacji rzemiosła. Na przestrzeni lat pełnił wiele funkcji, w tym: Starszy Cechu, Członek Zarządu, Wiceprezes, a w latach 2005-2013 Prezes Izby Rzemieślniczej, w tym certyfikowanego ośrodka Krajowego Systemu Usług, świadczącego doradztwo dla przedsiębiorców, członek Zarządu, a od 2013 r. Zastępca Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego.

Gratulujemy nowo wybranemu Prezesowi i życzymy samych sukcesów.

        Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego realizując Kujawsko-Pomorski Program Wspierania Rodzin na lata 2014-2020 ogłosił Konkurs dla przedsiębiorców i instytucji pn. „Kujawsko-Pomorska firma przyjazna rodzinie”.

 
       „Kujawsko-Pomorska firma przyjazna rodzinie” – to inicjatywa, której celem jest wyróżnienie pracodawców przyjaznych rodzinie, wspierających i ułatwiających swoim pracownikom godzenie życia rodzinnego z zawodowym oraz propagowanie idei wprowadzania w sferze zawodowej rozwiązań prorodzinnych.
 
       Coraz więcej pracodawców dostrzega, iż tworzenie przyjaznych rozwiązań dla pracowników wychowujących dzieci, to ważne działanie na rzecz dobra wspólnego i inwestycja w rozwój ich firmy. Wdrażanie i upowszechnianie rozwiązań służących godzeniu życia zawodowego i rodzinnego oraz wspierających powrót do pracy po przerwie związanej np. z urodzeniem i wychowaniem dzieci przyczynia się do poprawy zadowolenia i jakości życia, a tym samym do poprawy jakości wykonywanej pracy.
 
       Warto inwestować w rozwiązania wspierające godzenie życia zawodowego z prywatnym – wspierając pracownika zwiększamy jego potencjał, jednocześnie zwiększając potencjał całej organizacji oraz społeczności, w której wszyscy żyjemy.
 
Więcej: link

Na Walnym Zgromadzeniu Członków Cechu Rzemiosł Różnych Małych i Średnich Przedsiębiorców w Lipnie zostały wybrane nowe władze.

ZARZĄD CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW W LIPNIE:

 • Prezes Zarządu           - Krzysztof Uzarski
 • I Wiceprezes Zarządu  - Piotr Antoszewski
 • II Wiceprezes Zarządu - Mariusz Jaszewski
 • Sekretarz                   - Zdzisław Kurowski
 • Skarbnik                    - Grzegorz Nawrocki

KOMISJA REWIZYJNA:

 • Przewodnicząca                   - Barbara Kania
 • Zastępca Przewodniczącego - Wiesław Przybyszewski
 • Członek                              - Marzena Przybyszewska

SĄD CECHOWY:

 • Przewodnicząca - Małgorzata Zawirowska
 • Członek             - Waldemar Kochowicz
 • Członek             - Kazimierz Matera

• Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) to połączenie administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej.
• Reforma pozwoli lepiej wykorzystać potencjał służb podatkowych.
• KAS ruszyło 1 marca.

Utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) to reforma dotychczasowych struktur administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej. Zmiany umożliwią lepsze wykorzystanie ich zasobów kadrowych, finansowych i organizacyjnych. Minister właściwy ds. finansów publicznych będzie odpowiedzialny za koordynowanie i współdziałanie w kształtowaniu polityki państwa w zakresie zadań KAS. Połączoną administracją kierował będzie szef KAS.

Reforma weszła w życie 1 marca 2017 r. na podstawie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

Więcej: link

Prezentacja dot. Krajowej Administracji Skarbowej