Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych Małych i Średnich Przedsiębiorców w Lipnie:

Prezes Zarządu Starszy Cechu – Krzysztof Uzarski
I Wiceprezes Zarządu Podstarszy Cechu – Piotr Antoszewski
II Wiceprezes Zarządu Podstarszy Cechu – Zdzisław Kurowski
Sekretarz Cechu – Sławomir Wiśniewski
Skarbnik Cechu – Marek Grąbczewski

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Ryszard Kurowski
Z-ca Przewodniczącego - Wiesław Przybyszewski
Członek - Jacek Nawrocki

Sąd Cechowy
Przewodniczący - Waldemar Insadowski
Członek - Jerzy Cierlicki
Członek - Janusz Sumocki