Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych Małych i Średnich Przedsiębiorców w Lipnie:

Prezes Zarządu Starszy Cechu – Krzysztof Uzarski
I Wiceprezes Zarządu Podstarszy Cechu – Piotr Antoszewski
II Wiceprezes Zarządu Podstarszy Cechu – Mariusz Jaszewski
Sekretarz Cechu – Zdzisław Kurowski
Skarbnik Cechu – Grzegorz Nawrocki

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Barbara Kania
Z-ca Przewodniczącego - Wiesław Przybyszewski
Członek - Marzena Przybyszewska

Sąd Cechowy
Przewodniczący - Małgorzata Zawirowska
Członek - Waldemar Kochowicz Członek - Kazimierz Matera