Do pobrania

Dane do podpisania nowej umowy uczniowskiej
Deklaracja członkostwa
Skrócenie czasu trwania nauki zawodu
Zaświadczenie pracodawca
Wniosek o dopuszczenie do egzaminu poprawkowego
Wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego
Instrukcja koronawirus egzaminy