Informujemy, że Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało, w formie obwieszczenia, prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. Prognoza jest podzielona na części krajową i wojewódzką. Określa ona ułożone alfabetycznie zapotrzebowanie na pracowników w poszczególnych zawodach. Jej celem jest wskazanie, w jakim kierunku powinna rozwijać się oferta szkolnictwa branżowego.

Wśród zawodów wymienionych w prognozie są automatyk, betoniarz-zbrojarz, cieśla, monter konstrukcji budowlanych, monter stolarki budowalnej, technik dekarstwa, technik programista, technik robotyk, technik spawalnictwa jako wybrane zawody szkolnictwa branżowego, na które prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na krajowym rynku pracy. W ramach znowelizowanych przepisów prawa oświatowego samorządy na 2023 r. otrzymają zwiększoną subwencję oświatową dla szkół kształcących w zawodach, na które prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na krajowym rynku pracy wskazane w prognozie z roku 2022. Dzięki opublikowanej prognozie szkoły i organy prowadzące mogą zaplanować zawody, które będą uruchamiane w nowym roku szkolnym 2022/2023.

Wpływ prognozy na kształcenie w zawodach oznacza więcej środków do szkół kształcących w zawodach z „listy krajowej” oraz więcej środków dla pracodawców na kształcenie młodocianych pracowników w zawodach z „listy krajowej”. Prognoza zapotrzebowania na krajowym rynku pracy jest uwzględniana przy podziale subwencji oświatowej. Co roku dotyczy uczniów rozpoczynających naukę w danym zawodzie i ma zastosowanie przez cały cykl ich kształcenia.

Prognozę z podziałem część krajową i wojewódzkie znajdą Państwo na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/na-jakie-zawody-bedzie-zapotrzebowanie-na-rynku-pracy

 

 

Cech Rzemiosł Różnych Małych i Średnich Przedsiębiorców w Lipnie zaprasza do zapoznania się z trzema prezentacjami multimedialnymi opracowanymi przez Związek Rzemiosła Polskiego w ramach projektu „Modyfikacja i rozwój materiałów promujących kształcenie dualne w rzemiośle” finansowanego z rządowego Programu  „POLSKI INKUBATOR RZEMIOSŁA”. Prezentacje  stanowią doskonałe narzędzie do realizacji zadań związanych informowaniem o możliwościach kształcenia w rzemiośle oraz doradztwem  zawodowym.

Na temat dualnego kształcenia zawodowego wiele się mówi, ale w dalszym ciągu nie wystarcza to, aby nastąpiła faktyczna zmiana wizerunku kształcenia zawodowego realizowanego  w szkole i w  miejscu  pracy u pracodawcy.  Rzemiosło to środowisko pracodawców, którzy od zawsze aktywnie uczestniczą w kształceniu zawodowym.

Przygotowane materiały mają na celu pokazanie jak, we współczesnej praktyce,  kształtują się relacje:  uczeń – mistrz i co ma istotny wpływ na jakość kwalifikacji oraz dążenie, aby adekwatnie  odpowiadały na zmieniające się potrzeby rynku pracy.

Organizacje rzemiosła realizują różnego rodzaju działania mające na celu promocję dualnego kształcenia zawodowego, wpierając instytucje i osoby zajmujące się doradztwem zawodowym, zmierzając do tego aby, więcej ludzi młodych wybierało naukę w zawodach rzemieślniczych i w branżowych szkołach I stopnia.