W dniu 6 grudnia 2017r w Cechu Rzemiosł Różnych Małych i Średnich Przedsiębiorców w Lipnie odbyło się spotkanie w ramach współpracy Cechu z Urzędem Skarbowym w Lipnie i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Przedstawiciel Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przedstawił nowe zasady opłacania składek na ubezpieczenia. Od 1 stycznia 2018 r. przedsiębiorca opłaci składki jednym przelewem na swój numer rachunku składkowego, zamiast dotychczasowych trzech albo czterech przelewów miesięcznie.

Przedstawiciele Urzędu Skarbowego na spotkaniach, omówili zagadnienia dotyczące kampanii informacyjno – edukacyjnej Ministerstwa Finansów w zakresie JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców, których te obowiązki obejmą od 1 stycznia 2018 r.. Ponadto przybyłym uczestnikom przedstawiono zagadnienia związane ze zmianami w przepisach dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych oraz zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne.

W związku z licznymi zmianami w podatkach i sposobie rozliczania ZUS, które są istotne w prowadzeniu działalności gospodarczej, Cech Rzemiosł Różnych Małych i Średnich Przedsiębiorców w Lipnie, zaprasza Państwa na kolejne spotkanie z przedstawicielami Urzędu Skarbowego i ZUS, które odbędzie się w dniu 6 grudnia 2017r o godzinie 16:00, w "Domu Rzemiosła" pl. 11 Listopada 10, 87 - 600 Lipno.

Na spotkaniu zapewne znajdą Państwo odpowiedzi na wiele nurtujących Was pytań dotyczących zmian.

Serdecznie zapraszamy. 

16 listopada 2017r. Pani Kierownik biura Cechu odwiedziła ZSS nr 4 w Lipnie.

Spotkała się tam z gimnazjalistami, którzy już za kilka miesięcy staną przed poważną decyzją wyboru szkoły i swojej ścieżki zawodowej.

Młodzież ma wiele dylematów co do wyboru dalszej edukacji, dlatego w trakcie spotkania była okazja aby przybliżyć wszystkim młodym ludziom co to jest rzemiosło, jak wygląda nauka zawodu w rzemiośle i jakie są zawody rzemieślnicze, w których mogliby w dalszym życiu się kształcić.

Od 1 stycznia 2018 r. przedsiębiorca opłaci składki jednym przelewem na swój numer rachunku składkowego, zamiast dotychczasowych trzech albo czterech przelewów miesięcznie. Ważne. Trzeba wiedzieć, że w przypadku zadłużenia w opłacaniu składek podzieloną wpłatę ZUS rozliczy na najstarsze zadłużenie na danym ubezpieczeniu albo funduszu. Informację o numerze rachunku składkowego ZUS właśnie rozsyła listem poleconym. Należy list niezwłocznie odebrać. W przypadku, kiedy do końca grudnia 2017 r. list dotrze trzeba skontaktować się ze oddziałem ZUS. Jeżeli przedsiębiorca nie będzie znać swojego numeru rachunku, nie opłaci składek w 2018 roku. Dotychczasowe rachunki do wpłat zostaną zamknięte 31 grudnia 2017 roku.

Indywidualny numer rachunku składkowego składa się z 26 cyfr. W numerze rachunku będzie zawarty numer identyfikujący ZUS i Twój numer NIP (ostatnie 10 cyfr).

W przypadku jakiejkolwiek wątpliwości odnośnie autentyczności otrzymanej informacji, numer rachunku składkowego możesz potwierdzić w każdej placówce ZUS.