Od 1 grudnia 2023 do 29 lutego 2024  obowiązują następujące stawki wynagrodzenia młodocianych pracowników uczących się zawodu

 

I rok nauki (8%)

II rok nauki (9%)

III rok nauki (10%)

przyuczenie do wykonywania określonej pracy (7%)

Obowiązują od

5675,60 zł

647,55 zł

719,50 zł

503,65 zł

01.12.2023 do 29.02.2024 r.

 

 

 

Od 1 września 2023 do 30 listopada 2023  obowiązują następujące stawki wynagrodzenia młodocianych pracowników uczących się zawodu

I rok nauki (8%)

II rok nauki (9%)

III rok nauki (10%)

przyuczenie do wykonywania określonej pracy (7%)

Obowiązują od

560,46 zł

630,52 zł

700,58 zł

490,40 zł

01.09.2023 do 30.11.2023 r.