Od 1 września 2023 do 30 listopada 2023  obowiązują następujące stawki wynagrodzenia młodocianych pracowników uczących się zawodu

I rok nauki (8%)

II rok nauki (9%)

III rok nauki (10%)

przyuczenie do wykonywania określonej pracy (7%)

Obowiązują od

560,46 zł

630,52 zł

700,58 zł

490,40 zł

01.09.2023 do 30.11.2023 r.

 

 

 

 

W dniach

od 26.07.2023r do 15.08.2023r

biuro Cechu nieczynne.