Zgodnie z art. 3 ust. 3g pkt.4 ustawy o rzemiośle informujemy o wysokości opłat za egzaminy czeladnicze, mistrzowskie i sprawdzające.

Podstawowe stawki opłat za egzaminy podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w poprzednim roku kalendarzowym wynosi co najmniej 99%.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2023 w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjętych ogółem w 2022 r., wskaźnik ten w stosunku do 2020 r. wyniósł 114, 4 (wzrost cen o 9,3% w stosunku do 2022 r. – 5,1%)

W związku z powyższym ceny  egzaminu mistrzowskiego, czeladniczego i sprawdzającego uległy następującym zmianom:

  1. Egzamin mistrzowski                      1740,52 zł.
  2. Egzamin czeladniczy                       870,25 zł.
  3. Egzamin sprawdzający                    310,80 zł.

 

 

 

 

Informujemy, że w dniach

 23 i 27 grudnia 2022 roku

biuro Cechu będzie nieczynne;

30 grudnia 2022 roku

Biuro czynne do godz. 13:00