W dniu 20 lutego 2020 roku w Branżowej Szkole I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy Olga Semeniuk Podsekretarz Stanu Ministerstwa Rozwoju spotkała się z przedstawicielami kujawsko-pomorskiego rzemiosła. W spotkaniu uczestniczyli rzemieślnicy prowadzący działalność na terenie działania Izby, przedstawiciele KPIRiP w Bydgoszczy, zrzeszonych Cechów, Związku Rzemiosła Polskiego oraz dyrekcja branżowych szkół rzemieślniczych naszego województwa.
Kujawsko-pomorskie rzemiosło miało okazję przedstawić Minister swój potencjał, sposób realizacji zadań rzemiosła jego organizacji zwłaszcza w obszarze szkolenia zawodowego, przedstawić lokalną sieć współpracy, a także zgłosić istotne problemy, z którymi borykają się rzemieślnicy.

Więcej: link

Informujemy, że biuro Cechu będzie nieczynne w dniach:

23, 24 i 27 grudnia 2019r.

Natomiast w dniu 31.12.2019r będzie czynne do godziny 12:00.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

BDO to baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Wspiera uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami i zwiększenie poziomu ich recyklingu. Baza, po uruchomieniu elektronicznej rejestracji, ewidencji i sprawozdawczości w styczniu 2020 pozwoli na kompleksowe gromadzenie i zarządzanie informacjami dotyczącymi gospodarki odpadami oraz zapewni jej użytkownikom w pełni elektroniczną realizację obowiązków związanych z posiadaniem odpadów.

 

Pierwszym elementem BDO jest Rejestr BDO, czyli lista wszystkich podmiotów, na które ustawa o odpadach nakłada obowiązek rejestracji. Rejestr BDO na terenie województw prowadzą marszałkowie, którzy umieszczają w nim podmioty z urzędu lub na wniosek.

 

Obowiązkowi wpisu do BDO obięte są podmioty, które:

  • wytwarzają odpady i prowadzą ewidencję odpadów;
  • wprowadzają na rynek krajowy produkty w opakowaniach, pojazdy, oleje, smary, opony, baterie bądź akumulatory, a także sprzęt elektryczny i elektroniczny;
  • producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań.

Oznacza to, że obowiązek ten może dotyczyć nawet jednoosobowych działalności gospodarczych, które wykonują któreś z powyższych czynności.

Objęci obowiązkiem rejestracji do BDO podmioty powinni dokonać formalności związanych z rejestracją do końca 2019 roku. Od stycznia 2020 roku na podmioty, którzy nie dokonają obowiązku rejestracji będą nakładane kary, wynoszące nawet do miliona złotych, kary aresztu lub grzywny, które wymierzane będą przez sąd.

Podmiot może zweryfikować, czy konieczna jest rejestracja do BDO na stronie: link

więcej informacji na stronie - biznes.gov.pl: Odpady w 2020r-odpady, ewidencja i sprawozdawczość; Wpis do rejestru BDO; Zwolnieni z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów