Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego Ministerstwa Rozwoju i Technologii informuje, że zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym, wszystkie bezterminowe zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi lub konserwacji urządzeń technicznych (nie posiadające na dokumencie daty ważności), czyli wszystkie wydane przez jednostki dozoru technicznego2 na podstawie postępowań wszczętych przed dniem 01.06.2019 r., stracą ważność w dniu 01.01.2024 r.

Zmiana przepisów ma istotne znaczenie dla zakładów rzemieślniczych  prowadzących działalność gospodarczą, w ramach której obsługę i konserwację urządzeń technicznych mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające stosowne  zaświadczenia wydawane  przez jednostki dozoru technicznego.  

Prosimy o jak najszybsze zapoznanie się ze zmianą i podjęcie działań związanych z zachowaniem ważności przedmiotowych zaświadczeń.

Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronach właściwych jednostek dozoru technicznego, tj.: Urzędu Dozoru Technicznego:

https://www.udt.gov.pl/

https://www.udt.gov.pl/kwalifikacje-osob/przedluzanie-okresu-waznoscizaswiadczen-kwalifikacyjnych

https://www.udt.gov.pl/faq/faq-przedluzanie-zaswiadczen-kwalifikacyjnych