Informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki pojawiła się informacja o rozpoczęciu w drugim tygodniu lutego szczepień nauczycieli przeciw COVID-19, w tym instruktorów praktycznej nauki zawodu-mistrzów szkolących, prowadzących naukę zawodu u pracodawców rzemieślników.

W pierwszej kolejności z takiej możliwości będą mogli skorzystać nauczyciele, którzy obecnie prowadzą zajęcia stacjonarne w szkołach i placówkach oświatowych. W kolejnym etapie do tej grupy dołączą nauczyciele uczący w pozostałych klasach.

 

Instruktorzy praktycznej nauki zawodu będą zgłaszani na szczepienie przez dyrektora szkoły lub placówki oświatowej w ramach systemu SIO.

 

Szczegółowe informacje w tej sprawie można znaleźć na stronie MEN pod linkiem: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szczepimysie–w-drugim-tygodniu-lutego-rozpoczynamy-szczepienia-nauczycieli

 

W związku z powyższym, zawiadamiamy o możliwości szybszego zaszczepienia w ramach grupy nauczycieli i zgłoszenie się instruktorów nauki zawodu zainteresowanych szczepieniem bezpośrednio do dyrektora szkoły branżowej I stopnia, do której kierowani są młodociani pracownicy realizujący aktualnie naukę zawodu w tej firmie.

 

Zgłoszenie instruktorów praktycznej nauki zawodu do szczepienia będzie możliwe tylko do 10 lutego br.

 

Od 1 października br. rzemieślnicze kwalifikacje zawodowe są dostępne w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Z tego rozwiązana mogą korzystać zarówno przedsiębiorcy posiadający już kwalifikacje zawodowe, jak i rzemieślnicy dopiero wchodzący na rynek pracy.

Dyplom mistrzowski i świadectwo czeladnicze w CEIDG

Wszystkie osoby prowadzące działalność gospodarczą, które otrzymają świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski po 1 października 2020 r. zostaną automatycznie objęci tym ustawowym rozwiązaniem. Z kolei w przypadku przedsiębiorców, którzy uzyskali uprawnienia do tytułu zawodowego przed 1 października br., informacja w zakresie posiadanych przez przedsiębiorcę kwalifikacji rzemieślniczych jest dokonywana wyłącznie wtedy, gdy przedsiębiorca wystąpi z wnioskiem o wpis w CEIDG.

Tryb postępowania i nowe dane w CEIDG

Przedsiębiorcy przystępujący do egzaminu mistrzowskiego lub czeladniczego po 1 października br. są zobowiązani poinformować we wniosku o dopuszczenie do egzaminu o fakcie posiadania wpisu w CEIDG. Na tej podstawie izba rzemieślnicza w terminie 14 dni roboczych od dnia uzyskania dyplomu mistrza lub świadectwa czeladniczego dopisze informacje o posiadanych kwalifikacjach na stronie CEIDG.

Natomiast w przypadku przedsiębiorców, którzy otrzymali kwalifikacje zawodowe przed 1 października br. uzyskanie wpisu w CEIDG będzie obywało się na wniosek. W tym celu należy zwrócić się do Izby Rzemieślniczej z wnioskiem o zamieszczenie w CEIDG posiadanych już kwalifikacji zawodowych.

Na stronie CEIDG w formularzu danych o przedsiębiorcy są zamieszczone takie dane, jak:

  • data egzaminu (data wystawienia dyplomu lub świadectwa),
  • nazwa Izby Rzemieślniczej, która wydała dyplom lub świadectwo,
  • tytuł zawodowy: mistrz lub czeladnik,
  • nazwa zawodu,
  • symbol cyfrowy zawodu,
  • data cofnięcia kwalifikacji zawodowych.

Zachęcamy wszystkich przedsiębiorców posiadających już kwalifikacje rzemieślnicze do składania wniosków o wpis do CEIDG. To dobra okazja do promocji wszystkich przedsiębiorców reprezentujących zawody rzemieślnicze.

Wniosek o wpis w CEIDG w zakresie posiadanych kwalifikacji zawodowych

List Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego

Skargi na działanie izb rzemieślniczych w zakresie dopisywanych informacji w CEIDG, będzie rozpatrywał Związek Rzemiosła Polskiego.

Zapraszamy także do obejrzenia kilkuminutowej animacji i jej skróconej wersji w postaci spotu promującego dialog społeczny oraz jego rolę w rozwijaniu i upowszechnianiu kwalifikacji zawodowych w rzemiośle.

FILM PROMOCYJNY

 

SPOT

 

 

 
 

Informujemy, że w dniach

od 22 do 24 grudnia 2020 roku

oraz

31 grudnia 2020 roku

biuro Cechu będzie nieczynne.