Informujemy, że biuro Cechu będzie nieczynne w dniach:

23, 24 i 27 grudnia 2019r.

Natomiast w dniu 31.12.2019r będzie czynne do godziny 12:00.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

BDO to baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Wspiera uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami i zwiększenie poziomu ich recyklingu. Baza, po uruchomieniu elektronicznej rejestracji, ewidencji i sprawozdawczości w styczniu 2020 pozwoli na kompleksowe gromadzenie i zarządzanie informacjami dotyczącymi gospodarki odpadami oraz zapewni jej użytkownikom w pełni elektroniczną realizację obowiązków związanych z posiadaniem odpadów.

 

Pierwszym elementem BDO jest Rejestr BDO, czyli lista wszystkich podmiotów, na które ustawa o odpadach nakłada obowiązek rejestracji. Rejestr BDO na terenie województw prowadzą marszałkowie, którzy umieszczają w nim podmioty z urzędu lub na wniosek.

 

Obowiązkowi wpisu do BDO obięte są podmioty, które:

  • wytwarzają odpady i prowadzą ewidencję odpadów;
  • wprowadzają na rynek krajowy produkty w opakowaniach, pojazdy, oleje, smary, opony, baterie bądź akumulatory, a także sprzęt elektryczny i elektroniczny;
  • producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań.

Oznacza to, że obowiązek ten może dotyczyć nawet jednoosobowych działalności gospodarczych, które wykonują któreś z powyższych czynności.

Objęci obowiązkiem rejestracji do BDO podmioty powinni dokonać formalności związanych z rejestracją do końca 2019 roku. Od stycznia 2020 roku na podmioty, którzy nie dokonają obowiązku rejestracji będą nakładane kary, wynoszące nawet do miliona złotych, kary aresztu lub grzywny, które wymierzane będą przez sąd.

Podmiot może zweryfikować, czy konieczna jest rejestracja do BDO na stronie: link

więcej informacji na stronie - biznes.gov.pl: Odpady w 2020r-odpady, ewidencja i sprawozdawczość; Wpis do rejestru BDO; Zwolnieni z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów

 

W dniu 19 listopada 2019 r. w ramach współpracy Urzędu Skarbowego w Lipnie z naszą jednostką w "Domu Rzemiosła" odbyło się spotkanie informacyjne dla rzemieślników, przedsiębiorców i pozostałych podatników.

Na spotkaniu przedstawiciele Urzędu Skarbowego przedstawili informacje dotyczące nowych regulacji prawnych wchodzących w życie w bieżącym roku oraz zmian w roku 2020.

Poruszone zostały zagadnienia z zakresu  zmian w przepisach dotyczących:

  • podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • podatku dochodowego od osób prawnych,
  • zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne,
  • podatku od towarów  i usług,
  • Ordynacji podatkowej.