W związku z bardzo trudną sytuacją przemysłu motoryzacyjnego partnerzy społeczni wnioskują do Rządu RP o pilne wypracowanie i uruchomienie Programu pomocy i ochrony miejsc pracy i wynagrodzeń dla przedsiębiorców i pracowników przemysłu motoryzacyjnego w Polsce.

http://rds.gov.pl/rds_assets/uploads/2021/10/2021-101-Uchwa%C5%82a-strony-pracownik%C3%B3w-i-strony-pracodawc%C3%B3w.pdf