Uczniowie klas III proszeni są o składanie dokumentów niezbędnych do przystąpienia do egzaminu czeladniczego.

W dniu 27.09.2007 r. odbędą się egzaminy czeladnicze w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, cukiernik.

Dla kogo?
mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Budżet Programu "Wsparcie na ochronę własności przemysłowej" wynosi 500 tys. PLN. Wielkość wsparcia nie może przekroczyć 80 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Bliższe informacje na temat programu otrzymacie Państwo bezpłatnie w Punkcie Konsultacyjnym Lokalnym . Serdecznie zapraszamy!!!

Właściciele oraz pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) mogą jeszcze kilka miesięcy bezpłatnie zdobywać nowoczesną wiedzę z zarządzania poprzez portal internetowy Akademii PARP. Szkolenia udostępnione są bezpłatnie dla przedstawicieli sektora MMŚP.

Rozwijaj się i podnoś konkurencyjność swojej firmy w Internecie

Właściciele oraz pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) mogą jeszcze kilka miesięcy bezpłatnie zdobywać nowoczesną wiedzę z zarządzania poprzez portal internetowy Akademii PARP. Szkolenia udostępnione są bezpłatnie dla przedstawicieli sektora MMŚP.

Akademia PARP to portal edukacyjny dla właścicieli i pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), udostępniający bezpłatne, nowoczesne i multimedialne szkolenia internetowe. Tematyka szkoleń jest dopasowana do specyfiki sektora MŚP oraz polskich realiów gospodarczych. Edukacja w ramach Akademii PARP łączy zalety szkoleń otwartych oraz kształcenia przez Internet. Od końca listopada 2006 uczestnicy aktywują wybrane szkolenia na stronie internetowej www.akademiaparp.gov.pl.

Udostępnienie szkoleń na portalu Akademii PARP, bezpłatnie, pozwala skorzystać z nich przedsiębiorcom i pracownikom firm MMŚP z całej Polski. Możliwość uruchomienia szkoleń przez najpopularniejsze przeglądarki internetowe łączy ze sobą łatwość obsługi z bogatym zestawem pomocy w nauce (ruchome ilustracje, dodatkowy głos lektora, podpowiedzi do ćwiczeń, słowniczki haseł i wiele innych). Przedsiębiorcy oraz ich pracownicy w bardzo przystępny sposób otrzymują wskazówki prowadzenia działalności w wielu obszarach firmy. Dzięki zamieszczonym przykładom, mogą się natychmiast przekonać o skuteczności polecanych metod i możliwości zastosowania we własnych firmach.

Obecnie na portalu Akademii PARP dostępnych jest osiem szkoleń internetowych. Zakres tematyczny to: „Windykacja należności pieniężnych i zarządzanie płynnością MŚP”, „Jak rozwijać firmę - systemy zarządzania dla MŚP”, „Zarządzanie jakością w MŚP”, „Zarządzanie sprzedażą i relacjami z klientem”, „Plan marketingowy w MŚP”, „Negocjacje handlowe w MŚP”, „Praktyczne zarządzanie personelem w MŚP”, „Praktyczne zagadnienia public relations i marketingu w MŚP”. W 2007 roku udostępnione będą jeszcze dwa szkolenia internetowe: „Ochrona własności intelektualnej
i przemysłowej”, „Marketing internetowy i e-commerce w MŚP”.

W czerwcu 2007 uruchomione zostały trzy nowe, interaktywne i multimedialne szkolenia internetowe, które dopasowane są do potrzeb pracowników i właścicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP). Zakres tematyczny najnowszych szkoleń internetowych to:
 
Negocjacje handlowe w MŚP – szkolenie przedstawia tematykę negocjacji - sposoby prowadzenia negocjacji, komunikację w negocjacjach, przebieg procesu negocjacyjnego. Uczestnicy poznają cechy dobrego negocjatora, etykę biznesową oraz style negocjowania partnerów różnych narodowości. Dużo uwagi poświecono trudnym sytuacjom w negocjacjach - sytuacjom konfliktowym oraz podstępom i trikom negocjacyjnym.

Praktyczne zarządzanie personelem w MŚP – w szkoleniu omówione są kwestie dotyczące podstawowych cech stosunków pracy w małych firmach, zarządzania zespołem i komunikacji w przedsiębiorstwie. Przedstawia metody oceny pracowników i szkoleń oraz zastosowania szkoleń e-learning w MŚP. W szkoleniu zawarto elementy prawa pracy, zagadnienia dotyczące równouprawnienia oraz informacje o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Praktyczne zagadnienia public relations i marketingu w MŚP - szkolenie wyjaśnia na czym polega rola PR w firmach MŚP. Uczestnik poznaje zasady pisania notek i artykułów oraz zagadnienia PR zewnętrznego i wewnętrznego, metodę marketing mix. Dużo miejsca poświęcono relacjom z mediami, budowaniu wizerunku firmy, jak zorganizować konferencję prasową i na czym polega uczestnictwo w targach i wystawach. W szkoleniu omówione są działania promocyjne oraz wybrane narzędzia reklamy i sponsoringu.

Adres portalu www.akademiaparp.gov.pl