Firmy będą musiały wyznaczyć pracowników odpowiedzialnych za zwalczanie pożarów. Nie będą to jednak inspektorzy ochrony przeciwpożarowej. Każdy pracodawca zostanie zobowiązany do wyznaczenia pracownika odpowiedzialnego za działania w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Osoby te nie będą musiały jednak legitymować się co najmniej średnim wykształceniem i ukończonym szkoleniem z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Tak wynika z projektu nowelizacji kodeksu pracy, przygotowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Resort podkreśla, że ze względu na konieczność jak najszybszego uchwalenia tych zmian przesłał je już do Komisji Przyjazne Państwo.

Dzięki nowelizacji wszyscy pracodawcy nie będą musieli zatrudniać inspektorów ochrony przeciwpożarowej, co przewiduje ustawa z 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy (Dz.U. nr 223, poz. 1460). Wczoraj weszła ona w życie. Zgodnie z nią pracodawca jest zobowiązany do wyznaczenia podwładnych odpowiedzialnych za wykonywanie czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przeciwpożarowej. A ta przewiduje, że osoby takie muszą posiadać co najmniej średnie wykształcenie i ukończony kurs inspektorów ochrony przeciwpożarowej, który kosztuje obecnie 1,2-1,3 tys. zł.

Przygotowana przez resort nowela zakłada, że pracodawcy będą musieli wyznaczać pracownika odpowiedzialnego za działania w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Z kodeksu pracy zostaną usunięte przepisy odsyłające do ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Dzięki tym zmianom wyznaczeni pracownicy nie będą musieli posiadać średniego wykształcenia i ukończonego kursu inspektora ochrony przeciwpożarowej. Wystarczy, że ukończą szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (zgodnie z art. 2372), w którym w ramowych programach szkolenia uwzględniona jest także problematyka ochrony przeciwpożarowej. Firmy nie będą musiały więc ponosić dodatkowych kosztów związanych z koniecznością zatrudniania inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

Z dniem 1 stycznia 2009 roku wchodzą w życie nowe zmiany w polskim prawie gospodarczym oraz podatkach. W załączniku wszystkie informacje na temat zmian w: podatku dochodowym, podatku od towarów i usług, ordynacji podatkowej, ustawie o rachunkowości, ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, kodeksie spółek handlowych, prawie budowlanym.

Więcej:

Gospodarka: http://www.zrp.pl/raport_pelen.asp?idTypu=19&id=6299

Od 2 stycznia 2009 roku Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy rozpoczęła realizację projektu „Zostań swoim szefem” w ramach umowy partnerskiej z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. - Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja Przedsiębiorczości i samozatrudnienia finansowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt ten realizowany jest na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego przy współpracy z regionalnymi ośrodkami wspierającymi przedsiębiorczość, zlokalizowanymi w różnych powiatach. KPIRiP obsługuje właśnie taki punkt w Lipnie przy Cechu Rzemiosł Różnych Małych i Średnich Przedsiębiorców.

O pomoc w ramach tego działania mogą się ubiegać wszystkie osoby fizyczne, z wyłączeniem tych, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie pierwszego roku przed złożeniem wniosku o uzyskanie wsparcia w ramach projektu. W szczególności jednak wspierane będą osoby bezrobotne, kobiety powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci, osoby do 25 roku życia, niepełnosprawni, osoby po 45 roku życia oraz mieszkańcy obszarów wiejskich, którzy chcą podjąć zatrudnienie w zawodach pozarolniczych.

W ramach działania 6.2 POKL uczestnicy będą mogli strać się o środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości wynoszące do 40 tys. zł na osobę oraz przewiduje się także tzw. wsparcie pomostowe w okresie do 6 – miesięcy dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach projektu. Jednak przed tym uczestnicy będą musieli przejść cykl 30-godzinnych szkoleń oraz będą mogli korzystać z bezpłatnych porad doradców, z pomocą, których przygotują biznes plan. Te najbardziej ciekawe i pomysłowe zostaną wybrane do otrzymania w/w wparcia.

Więcej informacji uzyskać można bezpośrednio w biurze czynnym codziennie w pn, śr, pt

od 8.00 do 14.00, wt, czw od 13.00 do 19.00.

Cech Rzemiosł Różnych Małych i Średnich Przedsiębiorców,

ul. 11 Listopada 10, 87-600 Lipno.

Osoba do kontaktu: Jadwiga Uzarska

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel: 054 287 24 86.

Zapraszamy

Wynagrodzenie uczniów za m-c XII 2008 r.

- I klasa-118,74

- II kalsa-148,43

- III klasa-178,11

minimalne wynagrodzenie pracowników od miesiąca 01/2008 1126 zł.