PREZES ZARZĄDU - KRZYSZTOF UZARSKI
I V-CE PREZES - HENRYK WIŚNIEWSKI
II V-CE PREZES - PIOTR ANTOSZEWSKI
SEKRETARZ - GRZEGORZ WOJCIECHOWSKI
SKARBNIK MARIUSZ JASZEWSKI

KOMISJA REWIZYJNA
PRZEWODNICZĄCY - JANUSZ JASZEWSKI
Z-CA - MARZENA PRZYBYSZEWSKA
CZŁONEK - WIESŁAW PRZYBYSZEWSKI

SĄD CECHOWY
PRZEWODNICZĄCY - MAREK RZEKOŃSKI
CZŁONEK - ZDZISŁAW KUROWSKI