Program przeznaczony jest teraz dla pracodawców prowadzących zakłady produkcyjne i usługowe, z których działalnością wiążą się zagrożenia zawodowe i zdrowotne oraz mogą sami wykonywać zadania służby bhp zgodnie z art.23711 §1 pkt. 1;2 Kodeksu pracy.

Nasz program jest idealną propozycją dla Ciebie!

Idea programu oparta jest na zasadzie samokontroli, gdzie pracodawca, przy pomocy przygotowanych przez PIP narzędzi (Listy kontrolnej z komentarzem) i pomocy inspektora pracy jako eksperta, identyfikuje występujące w zakładzie problemy i nieprawidłowości, ocenia ich skalę oraz określa sposoby i terminy ich likwidacji
Z nami zyskasz:

wiedzę z zakresu prawa pracy i ochrony pracy.

nasi specjaliści przystępnie wyjaśnią Ci, jakie wymagania prawne i standardy bhp powinieneś spełnić, aby uczynić zakład pracy bardziej bezpiecznym,

zapewnimy Ci bezpłatne szkolenie, w trakcie którego pokażemy jak korzystać z przygotowanych przez nas materiałów
rzekażemy bezpłatnie:

*
materiały informacyjno-szkoleniowe, opracowane jako pomoc dydaktyczna dla uczestników projektu. Listę kontrolą z komentarzem i Ocenę ryzyka w pięciu krokach. Materiały ułatwią identyfikację oraz eliminację nieprawidłowości w firmie.

Weź udział w naszym programie:

Zadzwoń lub przyjdź do najbliższego okręgowego inspektoratu prac.

BIURO CECHU CZYNNE DO GODZ . 13.00 W DNIACH:
19.02.2010
05.03.2010
19.03.2010
09.04.2010
23.04.2010
07.05.2010
14.05.2010

Z POWODU WYJAZDU NA SZKOLENIE

Uprzejmie informuję, iż Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości wraz z Kujawsko - Pomorskim Związkiem Pracodawców i Przedsiębiorców organizuje w w dniu 17.02.2010 r. o godz. 10.00 spotkanie z Dyrektorem i Zastępcami Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy na temat obowiązków podatkowych.

Miejcem spotkania będzie siedziba Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy ul. Piotrowskiego 11 w Bydgoszczy.

Spotkanie przeznaczone będzie dla osób zarządzających i odpowiedzialnych za finanse w zakładzie.

W programie spotkania:

1. Najnowsze zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od 01.01.2010 r.

2. Internetowy system przekazywania deklaracji i zeznań podatkowych E-Deklaracje, w tym uruchomienie usługi składania zeznania PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT - 38, i PIT-39 bez podpisu elektronicznego weryfikowanego ważnym certyfikatem kwalifikowanym.

3. Zmiany w funkcjonowaniu administracji skarbowej dostosowujące do zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych oraz otoczenia prawnego.

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na roczne Podyplomowe Studia Menedżerskie o specjalności IT w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach. Studia, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, są skierowane m.in. do pracowników i do właścicieli firm.

Studia pomogą w doskonaleniu kompetencji osób zarządzających małymi firmami, co niewątpliwie przyczyni się do wzrostu ich konkurencyjności na rynku. Uczestnicy skorzystają z możliwości pogłębienia wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie najnowszych trendów dotyczących obszaru IT w MŚP. Program uwzględnia między innymi identyfikację i analizę czynników wpływających na skuteczność i efektywność pracy działów IT.
Więcej:

Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=1918