KPIRiP w Bydgoszczy po raz piąty przeprowadziła etap regionalny Ogólnopolskiego Konkursu pn. „Jakie znasz zawody?”

Konkurs adresowany był do trzech grup uczestników z województwa kujawsko-pomorskiego w kategorii:

– Konkurs plastyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym (4-7 lat)

– Konkurs fotograficzny dla uczniów szkół podstawowych

– Konkurs filmowy dla uczniów gimnazjów

Do konkursu włączyli się również uczniowie z powiatu lipnowskiego w dwóch kategoriach: konkurs plastyczny i konkurs fotograficzny. W obydwu kategoriach zajęli najwyższe miejsca z czego jesteśmy bardzo dumni.

Konkursie plastycznym:

I miejsceGabrieli Wachowskiej – 7 lat za staranną pracę pn. „Krawcowa” ze Szkoły Podstawowej w Ciełuchowie,

II miejsceFilipowi Jeziórskiemu – 6 lat za wyklejankę pn. „Kominiarz” ze Szkoły Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem,

III miejsceMiłoszowi Kwiatkowskiemu – 6 lat za oryginalny rysunek pn. „Fryzjer” z Przedszkola Miejskiego nr 3 w Toruniu,

Wyróżnienie – Jędrzejowi Hordyńskiemu – 6 lat za zabawne ujęcie „Kucharza” z Przedszkola Miejskiego „Kuntersztyn” w Grudziądzu.

 

W kategorii – konkurs fotograficzny Komisja wyłoniła prace przyznając:

I miejsceKornelii Marczewskiej – 12 lat za zdjęcie przedstawiające zawód „Zegarmistrza” ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II w Lipnie,

II miejsceMichałowi Kaloskiemu – 12 lat za fotografię „Stolarza” ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II w Lipnie,

III miejsceOliwerowi Narbut – 14 lat za ujęcie „Mechanika pojazdów samochodowych” ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Upośledzonej Umysłowo im. dra Jakuba Cieślewicza.

 

W konkursie filmowym wybrano dwie prace:

I miejsceEstera Sobecka – 15 lat za film pn. „Zabłocone buty” ze Szkoły Podstawowa nr 30 z oddziałami dwujęzycznymi im. Szarych Szeregów w Bydgoszczy,

II miejsceKamil Lewandowski – 14 lat za nagranie ukazujące pracę „Elektromechanika pojazdów samochodowych” ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Lubiczu Górnym.

 

Uroczyste wręczenie nagród etapu regionalnego odbędzie się dnia 25 maja 2018 r. podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów KPIRiP w Bydgoszczy.

Laureaci Konkursu etapu regionalnego, którzy zajęli miejsca I-III w danych kategoriach zostali zgłoszeni do etapu ogólnopolskiego Konkursu „Jakie znasz zawody?”- organizatorem, którego jest Związek Rzemiosła Polskiego, a realizatorem Wielkopolska Izba Rzemiosła w Poznaniu oraz Fundacja Społeczeństwa i Gospodarki.

 Prace wyróżnione z powiatu lipnowskiego:

Więcej: link

Cech Rzemiosł Różnych Małych i Średnich Przedsiębiorców w Lipnie serdecznie zaprasza 24 kwietnia 2018r. o godz. 16:00 w "Domu Rzemiosła" pl. 11 Listopada 10, 87 - 600 Lipno,  na kolejne spotkanie dla przedsiębiorców z przedstawicielami Urzędu Skarbowego w Lipnie.
Na spotkaniu zostaną przedstawione tematy dotyczące zmian w podatkach oraz innych obowiązkach nakładanych na przedsiębiorców w 2018 roku.

Szybki PIT, organizowany już jedenasty raz, jak zawsze obejmie całą Polskę.

Więcej informacji: link

Poniżej zamieszczamy plakat rozpoczynającej się kolejnej kampanii informacyjnej

w zakresie corocznej akcji SZYBKI PIT

przesłany przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lipnie

 

W dniu 6 lutego 2018 r. (wtorek) o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej ,,Domu Rzemiosła" w Lipnie, ul. Pl. 11-go Listopada 10, w ramach współpracy z Urzędem Skarbowym w Lipnie, odbyło się spotkanie ogólne rzemieślników, przedsiębiorców i pozostałych podatników z przedstawicielami Urzędu Skarbowego.

 

Na spotkaniu, wiodącym tematem była prezentacja oraz omówienie i przedstawienie zagadnień dotyczących kampanii informacyjno – edukacyjnej Ministerstwa Finansów w zakresie JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców, których te obowiązki obejmują od 1 stycznia 2018 r. Ponadto przybyłym uczestnikom przedstawione zostały zagadnienia poświęcone zmianom w przepisach dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne, podatku od towarów i usług, ordynacji podatkowej oraz e-deklaracji w roku 2018.