INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

·     Dopłaty dla pracowników niepełnosprawnych. Zmiany w ustawie o rehabilitacji osób niepełnoprawnych i zatrudnieniu wspomaganym

·     Załatwiaj sprawy urzędowe przez internet, bezpiecznie i wygodnie!

·     Umorzenie zaległości podatkowych

·     Odroczenie terminu zaległości podatkowych

·     Rozłożenie na raty zaległości podatkowych

·     Ministerstwo Finansów przypomina, że e-Deklaracje pozwalają na rozliczanie podatków bez wizyty w urzędzie skarbowym

·     Ulgi dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem

·     Dodatkowy zasiłek opiekuńczy po 25 marca 2020 r. 

TARCZA ANTYKRYZYSOWA

·     Tarcza Antykryzysowa - Wnioski do wsparcia ZUS

·     Uprawnienia dla spółdzielni w ramach Tarczy Antykryzysowej

·     WYSZUKAJ WSPARCIE DLA SWOJEJ FIRMY

·     Nowe terminy obowiązków sprawozdawczych wynikające z ustawy COVID-19

·     Ochrona średnich przedsiębiorstw i miejsc pracy w ramach pakietu „tarczy antykryzysowej”

·     Tarcza Antykryzysowa – Wsparcie z ZUS

OBOWIĄZKI PRACODAWCY

·     Tymczasowe zalecenia dla pracodawców w związku z koronawirusem SARS-CoV-2

·     Koronawirus: informacje i zalecenia

·     Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem

·     Czasowe ograniczenia funkcjonowania instytucji lub zakładów pracy w okresie stanu zagrożenia epidemicznego

·     Ministerstwo Rozwoju - Zalecenia dla zakładów pracy w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

·     Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki społecznej - Pracownik i przedsiębiorca w obliczu koronawirusa - praktyczny poradnik

OŚWIATA ZAWODOWA

·     Komunikat Ministerstwa Rodziny. Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej ws. pracowników młodocianych

·     Komunikat w sprawie sposobu postępowania wobec młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w okresie zawieszenia zajęć w szkołach zawodowych

·     Komunikat w sprawie sposobu postępowania wobec młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w okresie zawieszenia zajęć w szkołach zawodowych - Uzupełnienie

STANOWISKA I OPINIE ZWIĄZKU RZEMIOSŁA POLSKIEGO

·     Apel Rady Przedsiębiorczości do Prezydenta RP, Premiera RP, Marszałka Sejmu RP i Marszałka Senatu RP

·     Ankieta ZRP “Koronawirus - sytuacja zakładów rzemieślniczych”

·     Apel Rady Przedsiębiorczości do Marszałka Sejmu RP, Marszałka Senatu RP i Premiera RP

·     Apel partnerów społecznych Rady Dialogu Społecznego

·     Stanowisko ZRP w sprawie działań dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw na poziomie UE

·     Apel ZRP do Premiera Mateusza Morawieckiego

·     Stanowisko ZRP COVID-19 Specustawa

·     Wniosek uzupełniający ZRP do stanowiska w sprawie COVID-19 Specustawy

·     Deklaracja o reaktywacji Rady Przedsiębiorczości

·     Stanowisko ZRP w sprawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady - COM(2020) 113

·     Apel partnerów RDS w sprawie instrumentów ochrony miejsc pracy

·     Stanowisko ZRP w sprawie pakietu osłonowego tzw. tarczy antykryzysowej

·     Apel ZRP o instrumenty wsparcia na miarę mikro i małych firm rzemieślniczych

·     Apel specjalny ZRP

 

 

Informujemy, że w dniach 03-14.04.2020 roku

biuro Cechu będzie nieczynne.

W sprawach pilnych można dzwonić pod numer: 601 328 907.

 

 

 

Przedsiębiorcy zainteresowani skorzystaniem z rozwiązań oferowanych przez Tarczę Antykryzysową mogą skorzystać z wygodnego przewodnika przygotowanego przez administrację państwową.

Link do przewodnika: https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/wyszukaj-wsparcie-dla-swojej-firmy?fbclid=IwAR0IoWTFxGFa-tw3gkIJk7iHP46kaAtTXm5GEJs1Hkt2_7_6gGx2cx5RkyE

Szanowni Pracodawcy

Rzemieślnicy szkolący uczniów młodocianych pracowników.

 

W związku z pandemią koronawirusa – w  ubiegłym tygodniu Związek Rzemiosła Polskiego trzykrotnie przekazał w sieci organizacji rzemiosła informacje na temat wyjątkowości sytuacji. Dotyczą one sposobu postępowania wobec młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w okresie zawieszenia zajęć w szkołach zawodowych.

 

W działaniach tych widzimy potrzebę dbałości i szacunku do prawnych relacji pomiędzy pracodawcami i uczniami młodocianymi pracownikami. Jednakże nie możemy zapominać, że podejmowane decyzje odnoszą się do sytuacji, do tej pory nam nieznanych  i nieprzewidywalnych w najbliższej przyszłości.

W tych okolicznościach najistotniejsza jest dbałość o bezpieczeństwo zdrowia i życia młodych adeptów nauki zawodu w rzemiośle.

Dodatkowo przekazaliśmy  Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra  Edukacji Narodowej, wydany i upowszechniony w dniu 13 marca 2020 r. zawierający zalecenie, aby zwolnić pracowników młodocianych, w tym uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.).

 

Jako organizacja rzemiosła, świadomie wykonująca funkcje pieczy nad młodzieżą uczącą się zawodu w rzemiośle, rekomendujemy uwzględnienie tych zaleceń.

 

Apelujemy do wszystkich pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego o podjęcie adekwatnych do sytuacji i zgodnych z oczekiwaniami uczniów i ich rodziców decyzji.