W piątek w Cechu Rzemiosł Różnych Małych i Średnich Przedsiębiorców w Lipnie odbyły się wybory nowych władz na czteroletnią kadencję. Ponownie prezesem został Krzysztof Uzarski. Cech stawia na kształcenie uczniów, bo zaczyna brakować fachowców. Gdy doświadczeni rzemieślnicy odejdą na emeryturę, może być naprawdę ciężko.

 

Więcej: link

 

 

KPIRiP w Bydgoszczy po raz kolejny przeprowadziła etap regionalny Ogólnopolskiego Konkursu pn. „Jakie znasz zawody ?”

Konkurs adresowany był do trzech grup uczestników z województwa kujawsko-pomorskiego w kategorii:

 • Konkurs plastyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym (4-7 lat)
 • Konkurs fotograficzny dla uczniów szkół podstawowych (klas I-IV)
 • Konkurs filmowy dla uczniów szkół podstawowych (klas V-VIII)

Cel jaki przyświecał Konkursowi, to przede wszystkim kształtowanie pozytywnego wizerunku pracy zawodowej i promowanie wiedzy o runku pracy.

Zadaniem dla najmłodszych reprezentantów było stworzenie prac plastycznych przedstawiających ludzi wykonujących różne zawody rzemieślnicze.

Grupa uczniów ze szkół podstawowych mogła wykazać się przy tworzeniu prac fotograficznych oraz filmowych przedstawiających ludzi wykonujących różne zawody (w tym także rzemieślnicze).

Mimo panującej pandemii, zainteresowanie konkursem w tegorocznej edycji było duże i tak w kategorii:

 • konkurs plastyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym wpłynęło aż 158 rysunków,
 • konkurs fotograficzny dla uczniów szkół podstawowych (klas I-IV) nadesłano 11 zdjęć,
 • konkurs filmowy dla uczniów szkół podstawowych (klas V-VIII) przesłano 11 filmów.

Z dumą informujemy, wśród laureatów znaleźli się uczniowie z powiatu lipnowskiego.

 

Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców w kategorii:

Konkurs plastyczny

 • I miejsce –  Ewa Ossowska – 6 lat praca pn. „Fryzjer” z Przedszkola nr 58 w Bydgoszczy,
 • II miejsce – Weronika Szarzyńska – 6 lat praca pn. „Podkuwacz koni” z Przedszkola Dzieciątka Jezus z Bydgoszczy,
 • III miejsce – Alan Michałowski – 5 lat praca pn. „Mechanik pojazdów samochodowych” z Przedszkola Miejskiego nr 2 im. Jana Brzechwy w Toruniu.

Konkurs fotograficzny

 • I miejsce – Nikodem Gładkowski – 8 lat praca pn. „Monter fortepianów i pianin” ze Szkoły Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem,
 • II miejsce – Hubert Górawski – 8 lat praca pn. „Złotnik – jubiler” ze Szkoły Podstawowej nr 22 im. J. Korczaka we Włocławku,
 • III miejsce – Laura Lewandowska – 11 lat praca pn. „Zegarmistrz” ze Szkoły Podstawowej im. Ignacego Antoniego Zboińskiego w Kikole.

Konkurs filmowy

 • I miejsce – Marta Pyszka – lat 15 praca pn. „Kowal wyrobów zdobniczych” z Katolickiej Szkoły Podstawowej w Bydgoszczy,
 • II miejsce – Wiktoria Jankowska – lat 13 praca pn. „Fotograf” ze Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego we Wielgie,
 • III miejsce – Adam Jesiółkowski – lat 12 praca pn. „Elektryk/energetyk” ze Szkoły Podstawowej nr 23 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Toruniu

 

Poniżej prezentujemy zwycięskie pracePlastyczny_miejsce I - Fryzjer-1

 Plastyczny_miejsce II - Podkuwacz koni-1 kopia 

Plastyczny_miejsce III - Mechanik poj.sam-1kopia  

Fotograficzny_I miejsce 

Fotograficzny_II miejsce

 Fotograficzny_III miejscekopia

 

Zwycięskie filmy:

Konkurs Jakie znasz zawody ? 2021(etap regionalny) – 1 miejsce – kowal wyrobów zdobniczych – YouTube

Konkurs Jakie znasz zawody ? 2021 (etap regionalny) – II miejsce – fotograf – YouTube

Konkurs Jakie znasz zawody ? 2021 (etap regionalny) – III miejsce – elektryk – YouTube

 

O formie wręczenia nagród etapu regionalnego wszyscy zwycięzcy poinformowani zostaną indywidualnie.

Laureaci Konkursu etapu regionalnego, którzy zajęli miejsca I-III w danych kategoriach zostali zgłoszeni do etapu ogólnopolskiego Konkursu „Jakie znasz zawody?”- organizatorem, którego jest Związek Rzemiosła Polskiego, a realizatorem Wielkopolska Izba Rzemiosła w Poznaniu oraz Fundacja Społeczeństwa i Gospodarki.

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach konkursu !

 

Praktyczna nauka zawodu – zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe

Od 26 kwietnia dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, centrum kształcenia zawodowego lub placówki kształcenia ustawicznego będzie mógł zorganizować zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo.

Dyrektor szkoły, centrum lub placówki będzie mógł również zorganizować praktyki zawodowe w miejscu ich prowadzenia. Jednocześnie zachowano możliwość zrealizowania praktyk zawodowych w innych formach wprowadzonych w okresie pandemii.

Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, od 26 kwietnia będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze.

Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) będą mogły być prowadzone stacjonarnie u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów lub słuchaczy.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Źródło: link