W dniu 02.06.2007 odbyło się Walne Zgromadzenie Członków CRRMiŚP. Podjęto uchwałę dotyczącą zakupu naczyń dla Cechu, które zostaną zakupione ze składki rzemieślniczej w kwocie 100 zł.

W miesiącu sierpniu zostały wymienione okna w całym budynku Cechu.

Uczniowie klas III proszeni są o składanie dokumentów niezbędnych do przystąpienia do egzaminu czeladniczego.

W dniu 27.09.2007 r. odbędą się egzaminy czeladnicze w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, cukiernik.