PIELGRZYMKA RZEMIOSŁA POLSKIEGO do sanktuarium Maryjnego w Licheniu Starym 21 października 2007 roku. Serdecznie zapraszamy do udziału w pierwszej rzemieślniczej pielgrzymce do Sanktuarium w Licheniu. Podstawowe informacje o sanktuarium i programie pielgrzymki dostępne są w biurze Cechu.

4 września o godzinie 17:00 w budynku Cechu Rzemiosł Różnych Małych i Średnich Przedsiębiorców w Lipnie odbędzie się kurs BHP dla pracowników.

W dniu 02.06.2007 odbyło się Walne Zgromadzenie Członków CRRMiŚP. Podjęto uchwałę dotyczącą zakupu naczyń dla Cechu, które zostaną zakupione ze składki rzemieślniczej w kwocie 100 zł.

W miesiącu sierpniu zostały wymienione okna w całym budynku Cechu.