W minioną niedzielę odbyły się, uroczystości z okazji Dnia Rzemiosła. Obok członków zrzeszonych uczestniczyli zaproszeni goście m.in. Piotr Antoszewski- V-ce Prezes Kujawsko Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy,Piotr Andrzej Krzyżaniak- Dyrektor Kujawsko Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy Franciszek Baldowski Przedstawiciel KPIRiP w Bydgoszczy, Delegacja Cechu Rzemiosł Różnych we Włocławku, Poseł Marek Wojtkowski, Burmistrz Miasta Lipna Janusz Dobroś, Starosta Krzysztof Baranowski. Podczas uroczystości uhonorowano Piotra Antoszewskiego złotą odznaką za szkolenie uczniów w rzemiośle, Honorową odznakę Rzemiosła otrzymali: Marzena Przybyszewska, Zdzisław Kurowski.

Zapraszamy do galerii

Wynagrodzenie uczniów za m-c VI-VIII 2008 r.
- I klasa-119,36
- II kalsa-149,20
- III klasa-179,04
minimalne wynagrodzenie pracowników od miesiąca 01/2008 1126 zł.

Cech Rzemiosł Różnych Małych i Średnich Przedsiębiorców w Lipnie informuje, iż Urząd Marszałkowski w Toruniu przygotowuje spotkania informacyjne dla przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w tegorocznych konkursach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W trakcie spotkań fachowcy z Departamentu Polityki Regionalnej będą mówić o zasadach składania wniosków aplikacyjnych i obowiązujących do nich załącznikach, a także o tym jak określać tak zwane koszty kwalifikowalne przedsięwzięcia.

Spotkania odbędą się 9, 10, 14, 15 i 16 kwietnia, między godz. 10.00 a 13.00 w budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej w Toruniu.

W dniu 3 kwietnia 2008r  godz 10.00 ZST zaprasza na drzwi otwarte szkoły. W tym dniu będzie można uzyskać informacje na teamt wybranego przez Was kierunku  a także otrzymać informację jak? i gdzie odbyć przygotowanie praktyczne w danym zawodzie.