W dniu 25.01.2008 o godzinie 17:00 odbędzie sie posiedzenie zarządu CRRMiP w Lipnie.

W dniu 27 września w naszym Cechu odbyła się część teoretyczna egzaminów czeladniczych w zawodach; mechanik pojazdów samochodowych oraz cukiernik.

Przed przystąpieniem do egzaminu teoretycznego, przyszli mechanicy zdawali uprzednio część praktyczną egzaminu pod nadzorem Prezesa Cechu, Pana Krzysztofa Uzarskiego, który jest członkiem komisji egzaminacyjnej w tym zawodzie. Natomiast część praktyczna egzaminu cukierników odbyła się w zakładzie Państwa Jaszewskich, pod nadzorem Pana Janusza Jaszewskiego, również będącego członkiem komisji egzaminacyjnej.

Zdjęcia dostępne w galerii.

Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy informuje o uruchomieniu kolejnego kursu przygotowującego do egzaminu czeladniczego i mistrzowskiego w wybranym zawodzie rzemieślniczym. Spotkanie organizacyjne kursu wyznaczono na dzień 24 września 2007 rok; o godzinie 15.00 w siedzibie KPIRiP przy ulicy Piotrowskiego 11 – (sala konferencyjna na parterze).
Uczestnictwo w kursie jest płatne, według aktualnego cennika:
• 490 zł dla zakładów szkolących uczniów zrzeszonych w Cechach lub Izbie,
• 540 zł dla osób nie zrzeszonych.

Negocjatorzy kujawsko-pomorskiego samorządu województwa pod przewodnictwem marszałka Piotra Całbeckiego zakończyli 7 września w Brukseli uzgadnianie Regionalnego Programu Operacyjnego naszego województwa na lata 2007-13. Europejskie wsparcie dla naszego regionu na najbliższe siedem lat to prawie miliard euro – suma wystarczająca do sfinansowania wielkiego skoku cywilizacyjnego. Najwięcej europejskich pieniędzy – ponad 252 miliony euro – przeznaczymy na rozwój gospodarczy poprzez wsparcie przedsiębiorstw (oś 5.), w tym na: dofinansowanie inwestycji biznesowych, przedsięwzięć dostosowawczych związanych z wymogami prawa ochrony środowiska, rozwój nowych technologii, promocję marek, a także uzbrojenie terenów pod inwestycje i rozwój instytucji otoczenia biznesu. Bardziej szczegółowe informacje na temat RPO dla naszego województwa można uzyskać bezpłatnie w Punkcie Konsultacyjnym znajdującym sie w budynku Cechu. Negocjatorzy kujawsko-pomorskiego samorządu województwa pod przewodnictwem marszałka Piotra Całbeckiego zakończyli 7 września w Brukseli uzgadnianie Regionalnego Programu Operacyjnego naszego województwa na lata 2007-13. Europejskie wsparcie dla naszego regionu na najbliższe siedem lat to prawie miliard euro – suma wystarczająca do sfinansowania wielkiego skoku cywilizacyjnego. - Po raz pierwszy w historii Pomorze i Kujawy będą miały do zainwestowania w szeroko rozumiany rozwój naprawdę duże pieniądze. To wielka szansa dla nas wszystkich, także dla tych, którzy nie stali się dotąd beneficjentami polskich przemian. Sporo z tych środków trafi na wieś i w miejsca dotąd zaniedbane. Musimy zrobić wszystko, by wycisnąć z tej szansy co tylko się da - by za siedem-dziewięć lat dołączyć do grona dobrze rozwiniętych regionów Europy – mówił po zakończeniu rozmów z Komisją Europejską marszałek Całbecki. Łączna pula środków RPO zamknie się kwotą 1,8 mld euro, z czego wkład Wspólnoty (z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) wynosi dokładnie 951 milionów euro (3,6 miliarda złotych), reszta to publiczne środki krajowe i pieniądze, które będą musieli wyłożyć przyszli beneficjenci. Będą inwestowane w ramach ośmiu tak zwanych osi priorytetowych RPO: 1. Rozwój infrastruktury technicznej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska 3. Rozwój infrastruktury społecznej 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw 6. Wsparcie rozwoju turystyki 7. Wspieranie przemian w miastach i obszarach wymagających odnowy 8. Pomoc techniczna. Najwięcej europejskich pieniędzy – ponad 252 miliony euro – przeznaczymy na rozwój gospodarczy poprzez wsparcie przedsiębiorstw (oś 5.), w tym na: dofinansowanie inwestycji biznesowych, przedsięwzięć dostosowawczych związanych z wymogami prawa ochrony środowiska, rozwój nowych technologii, promocję marek, a także uzbrojenie terenów pod inwestycje i rozwój instytucji otoczenia biznesu. Niewiele mniej – prawie 240 miliony euro – Kujawsko-Pomorskie zainwestuje w infrastrukturę transportową (oś 1.), czyli w rozwój dróg (najwięcej, aż 67 proc. wszystkich pieniędzy w tej osi), rozwój transportu lotniczego, a także kolei i transportu publicznego.