Cech Rzemiosł Różnych w Poznaniu zaprasza do „ VI Ogólnopolskiego Konkursu Uczniów Rzemiosła Fryzjerskiego „ , będącego równocześnie eliminacją do Fryzjerskich
Mistrzostw Polski.
Zapraszamy do udziału w Konkursie uczniów w dniu 1 marca 2009 r.

Zmienił się termin przyjmowania formularzy rekrutacyjnych projektu 6.2"Zostań swoim szefem".
Rekrutacja odbywa się w dniach od 09.02.2009r do dnia 06.03.2009r.

Firmy zostaną zwolnione z obowiązku zatrudnienia inspektorów ochrony przeciwpożarowej. Nie będą bowiem musiały wyznaczać osoby, która ma wykonywać czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, lecz pracownika odpowiedzialnego za zwalczanie pożarów. Tak wynika z projektu nowelizacji kodeksu pracy, przygotowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Ubezpieczenia w PF.pl
Znajdź najlepsze ubezpieczenie ! Oferty,adresy na mapie i w bazie PF
ubezpieczenia.pf.pl
, który trafił już do Komisji Przyjazne Państwo. Resort pracy zapewnia, że dzięki tym zmianom wyznaczeni pracownicy nie będą musieli posiadać średniego wykształcenia i ukończonego kursu inspektora ochrony przeciwpożarowej. Wystarczy, że ukończą szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (zgodnie z art. 2372), w którym w ramowych programach szkolenia uwzględniona jest także problematyka ochrony przeciwpożarowej.

W praktyce pracodawcy będą mogli więc wyznaczyć do zwalczania pożarów każdego pracownika. Problemem dla firm może być jednak ustalenie, jakie obowiązki mają wykonywać tacy pracownicy. Może się zdarzyć, że firma będzie musiała wyznaczyć osobę do zwalczania pożarów, choć nie odpowiada ona za ochronę przeciwpożarową w budynku, w którym mieści się jej siedziba.

- Pomocą dla pracodawców może być dyrektywa Rady z 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy. To te przepisy zobowiązały Polskę do nowelizacji kodeksu pracy - uważa Marcin Piontek, radca prawny z Kancelarii
Adwokaci Lubin
Znajdziesz prawnika w Lubinie na mapie i w Panoramie Firm online
Adwokaci.Pf.pl
Piontek, Wiśniewski i Wspólnicy.

Jego zdaniem na podstawie określonych w art. 5 i 6 dyrektywy obowiązków pracodawcy związanych z bezpieczną organizacją pracy można wywnioskować, jakie zadania powinny wykonywać pracownicy wyznaczeni do zwalczania pożarów. Mogą oni być odpowiedzialni np. za zwalczanie źródeł zagrożeń, właściwe instruowanie pracowników lub zapewnienie, aby wprowadzanie nowych metod technicznych było przedmiotem konsultacji z pracownikami.

- Przestrzegałbym natomiast przed szczegółowym określaniem zadań takiej osoby, np. w regulaminie pracy. Pozostali pracownicy mogą bowiem poczuć się zwolnieni z obowiązku przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym - dodaje Andrzej Łuczaj.

Źródło: GP
Artykuł z dnia: 2009-01-22.

Firmy będą musiały wyznaczyć pracowników odpowiedzialnych za zwalczanie pożarów. Nie będą to jednak inspektorzy ochrony przeciwpożarowej. Każdy pracodawca zostanie zobowiązany do wyznaczenia pracownika odpowiedzialnego za działania w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Osoby te nie będą musiały jednak legitymować się co najmniej średnim wykształceniem i ukończonym szkoleniem z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Tak wynika z projektu nowelizacji kodeksu pracy, przygotowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Resort podkreśla, że ze względu na konieczność jak najszybszego uchwalenia tych zmian przesłał je już do Komisji Przyjazne Państwo.

Dzięki nowelizacji wszyscy pracodawcy nie będą musieli zatrudniać inspektorów ochrony przeciwpożarowej, co przewiduje ustawa z 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy (Dz.U. nr 223, poz. 1460). Wczoraj weszła ona w życie. Zgodnie z nią pracodawca jest zobowiązany do wyznaczenia podwładnych odpowiedzialnych za wykonywanie czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przeciwpożarowej. A ta przewiduje, że osoby takie muszą posiadać co najmniej średnie wykształcenie i ukończony kurs inspektorów ochrony przeciwpożarowej, który kosztuje obecnie 1,2-1,3 tys. zł.

Przygotowana przez resort nowela zakłada, że pracodawcy będą musieli wyznaczać pracownika odpowiedzialnego za działania w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Z kodeksu pracy zostaną usunięte przepisy odsyłające do ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Dzięki tym zmianom wyznaczeni pracownicy nie będą musieli posiadać średniego wykształcenia i ukończonego kursu inspektora ochrony przeciwpożarowej. Wystarczy, że ukończą szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (zgodnie z art. 2372), w którym w ramowych programach szkolenia uwzględniona jest także problematyka ochrony przeciwpożarowej. Firmy nie będą musiały więc ponosić dodatkowych kosztów związanych z koniecznością zatrudniania inspektorów ochrony przeciwpożarowej.