Przedsiębiorcy zatrudniający do 10 pracowników, za sprawą programu PIP mają szansę zwiększyć bezpieczeństwo własne i pracowników.

Państwowa Inspekcja Pracy przygotowała program, którego celem jest zachęcenie pracodawców do samodzielnego zapoznania się z wymaganiami stawianymi przez prawo pracy oraz dostosowania do niego swoich zakładów.
Program przeznaczony jest dla przedsiębiorców prowadzących zakłady usługowe i produkcyjne, z których działalnością wiążą się zagrożenia zdrowotne i zawodowe oraz gdzie sami mogą wykonywać zadania służby bhp.
Idea programu oparta jest na zasadzie samokontroli, gdzie pracodawca, przy pomocy przygotowanych przez PIP narzędzi identyfikuje występujące w zakładzie problemy i nieprawidłowości, ocenia ich skalę oraz określa sposoby i terminy ich likwidacji.
więcej informacji: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=1320

Uczniowie klas III proszeni są o składanie dokumentów do dnia 26.06.2009 niezbędnych do egzaminu czeladniczego.

26.04.2009r. odbyły się, uroczystości z okazji Dnia Rzemiosła. Obok członków zrzeszonych uczestniczyli zaproszeni goście m.in. Piotr Antoszewski- V-ce Prezes Kujawsko Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy,Piotr Andrzej Krzyżaniak- Dyrektor Kujawsko Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy Franciszek Baldowski Przedstawiciel KPIRiP w Bydgoszczy, Delegacja Cechu Rzemiosł Różnych we Włocławku, Starosta Krzysztof Baranowski. Podczas uroczystości uhonorowano złotym medalaem im. Jana Kilińskiego Starostę Powiatu Lipnowskiego Krzysztofa Baranowskiego, Burmistrza Miasta Lipna Janusza Dobrosia, Dyrektora PUP w Lipnie Mieczysława Rojka oraz rzemieślnika Henryka Wiśniewskiego wiceprezesa Cechu w Lipnie. Po części oficjalnej przyszedł czas na wspólne biesiadowanie i tańce.

Zapraszamy do galerii

W dniu 26.04.2009 Zapraszamy wszystkich RZEMIEŚLNIKÓW na obchody Dnia Rzemiosła
Program:
11.30 zbiórka rzemieślników przed kościołem
Bł.Michała Kozala
12.00 uroczysta msza św. w intencji rzemiosła
13.30 spotkanie w Domu Rzemiosła, 87-600 Lipno
Pl.11-gListopada10
-wręczenie odznaczeń i dyplomów
-wspólna zabawa.