W piątek w Cechu Rzemiosł Różnych Małych i Średnich Przedsiębiorców w Lipnie odbyły się wybory nowych władz na czteroletnią kadencję. Ponownie prezesem został Krzysztof Uzarski. Cech stawia na kształcenie uczniów, bo zaczyna brakować fachowców. Gdy doświadczeni rzemieślnicy odejdą na emeryturę, może być naprawdę ciężko.

 

Więcej: link