Informujemy iż na stronie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy pojawił się komunikat w sprawie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w tym jest również informacja, która dotyczy pracowników młodocianych.

 

👉 Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach.

 

Całość wiadomości: link