W dniu 20 lutego 2020 roku w Branżowej Szkole I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy Olga Semeniuk Podsekretarz Stanu Ministerstwa Rozwoju spotkała się z przedstawicielami kujawsko-pomorskiego rzemiosła. W spotkaniu uczestniczyli rzemieślnicy prowadzący działalność na terenie działania Izby, przedstawiciele KPIRiP w Bydgoszczy, zrzeszonych Cechów, Związku Rzemiosła Polskiego oraz dyrekcja branżowych szkół rzemieślniczych naszego województwa.
Kujawsko-pomorskie rzemiosło miało okazję przedstawić Minister swój potencjał, sposób realizacji zadań rzemiosła jego organizacji zwłaszcza w obszarze szkolenia zawodowego, przedstawić lokalną sieć współpracy, a także zgłosić istotne problemy, z którymi borykają się rzemieślnicy.

Więcej: link