KPIRiP w Bydgoszczy po raz kolejny przeprowadziła etap regionalny Ogólnopolskiego Konkursu pn. „Jakie znasz zawody ?”

Konkurs adresowany był do trzech grup uczestników z województwa kujawsko-pomorskiego w kategorii:
* Konkurs plastyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym (4-7 lat)
* Konkurs fotograficzny dla uczniów szkół podstawowych (klas 1-8)
* Konkurs filmowy dla uczniów gimnazjów

Na etap regionalny Konkursu wpłynęło łącznie prac w kategorii:

  1. Konkurs plastyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym – 175 rysunków,
  2. Konkurs fotograficzny dla uczniów szkół podstawowych – 93 zdjęć,
  3. Konkurs filmowy dla uczniów gimnazjów – 1 film.

W konkursie brały udział również szkoły podstawowe z naszego powiatu i uczniowie tych szkół otrzymali najwyższe wyróżnienia.

Jesteśmy dumni z uczestników i gratulujemy wszystkim zwycięzcom.

Konkurs plastyczny

I miejsce – Gabriel Kraśnicki  – 6 lat, praca pn. „Mechanik pojazdów samochodowych” z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chalinie,

II miejsce – Kacper Majewski – 7 lat, praca pn. „Ludwisarz” ze  Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II nr 5 w Lipnie,


III miejsce – Aleksandra Ciarkowska – 3 lata, praca pn. „Florystka” z  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chalinie.

Konkurs fotograficzny

I miejsce – Michał Kosztowny – 8 lat, fotografia pn. „Zegarmistrz”  ze Szkoły Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem,


II miejsce – Maciej Rakowski – 9 lat, fotografia pn. „Mechanik motocyklowy” ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II nr 5 w Lipnie,


III miejsce – Zofia Targańska – 13 lat, fotografia pn. „Bednarz” ze Szkoły Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem

Konkurs filmowy

Wyróżniono film wykonany przez Esterę Sobecką –  lat 16, pn.„Zegarmistrz” ze Szkoły Podstawowej nr 30 im. Szarych Szeregów z Oddziałami Dwujęzycznymi z Bydgoszczy.

Uroczyste wręczenie nagród etapu regionalnego odbędzie się dnia 24 maja 2019 r. podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów KPIRiP w Bydgoszczy.

Laureaci Konkursu etapu regionalnego, którzy zajęli miejsca I-III w danych kategoriach zostali zgłoszeni do etapu ogólnopolskiego Konkursu „Jakie znasz zawody?”- organizatorem, którego jest Związek Rzemiosła Polskiego, a realizatorem Wielkopolska Izba Rzemiosła w Poznaniu oraz Fundacja Społeczeństwa i Gospodarki.