Uczniowie klas III proszeni są o składanie dokumentów niezbędnych do przystąpienia do egzaminu czeladniczego.