W dniu 02.06.2007 odbyło się Walne Zgromadzenie Członków CRRMiŚP. Podjęto uchwałę dotyczącą zakupu naczyń dla Cechu, które zostaną zakupione ze składki rzemieślniczej w kwocie 100 zł.