4 września o godzinie 17:00 w budynku Cechu Rzemiosł Różnych Małych i Średnich Przedsiębiorców w Lipnie odbędzie się kurs BHP dla pracowników.